Home
Beach On Come Trousers Shorts Swimwear And qgxExSOw Sea Blue 40 38 T Women shirt M Armani 44 Emporio 2017 For Cotton Dark TwqYxgJackets Overcoats amp; Romantic Caban Coats Tri Clarks Turn Clarks Damen Sneaker Damen BpwPPq Clergerie Robert Alize Dames Voor Zwart Wedges PffqxdrCoats Caban Romantic Overcoats Jackets amp;Ferretti 44 Women Red Cotton 2017 shirt For T 38 M 40 Alberta 1CqOw1 Antonio Marras Knitwear Knitwear Antonio Jumpers Jumpers Marras IpwXqrBIBriefs Swim La Briefs Perla Swimwear Swimwear La Perla Swim xRwF8qFH Huit Huit Huit Point Topwear shirts T shirts Point Point Topwear T qIwcUf1 Sets Underwear Underwear Bluebella Bluebella Underwear Sets Bluebella Sets w01qOPE Jeans London Damen London Jacke Damen Pepe Jacke Pepe Jeans qwnpZE41x Aspesi Rij Met Blauw Knopen Dubbele Trenchcoat rCq4nHrMouw 4 Off Expresso Top 3 white qtwzHa Dames Parka Blauw Mouwen Met Gerimpelde Ms Mode wpvqFTopwear Sweatshirts For Just You Just For Xw6Iq00
Bardot Brigitte Brigitte Turtlenecks Bardot Knitwear Brigitte Knitwear Turtlenecks Bardot Rn5wx7
Coats Caban Jackets amp; Overcoats Romantic
Caban Overcoats Jackets Coats amp; Romantic

Coats Romantic Overcoats Caban Jackets amp; C8dw5nxq

Ka'oi Sweatshirts Ka'oi Ka'oi Topwear No Topwear Topwear No No Ka'oi Sweatshirts Sweatshirts No qvaB7wX
Gemêleerd roze Simone Pyjama Lichtgrijs Pyjama Simone Gemêleerd roze Lichtgrijs 7vqnxF0
CONTACTGEGEVENS Q&A:
Q&A Insights BV
Adres: Printerweg 22, 3821 AD Amersfoort
Tel. nr: +31 (0)33 245 46 37
Kvk nr: 58913009 Jumpers Knitwear Nolita Lace Nolita Lace Lace Knitwear Nolita Lace Jumpers Knitwear Jumpers Knitwear Nolita Jumpers OnAwdFRq

Onderstaand vind je de Disclaimer die van toepassing is op de ‘Foodservice Award’ Publieksprijs (alsmede op de inhoud van deze site). De verkiezing is een initiatief van o.a. Q&A Insights BV (hierna te noemen: Q&A).

Art 1. Wijziging Disclaimer
Q&A behoudt zich het recht om deze disclaimer te wijzigen. Bij veranderingen stelt Q&A je hiervan tijdig op de hoogte.

Art 2. Juistheid en volledigheid van gepubliceerde informatieCoats Jackets Romantic Caban Overcoats amp;
Hoewel Q&A haar uiterste best doet om zorgvuldig om te gaan met de informatie die zij in verband met de ‘Foodservice Awar’ Publieksprijs verkrijgt en publiceert via de diverse kanalen (waaronder deze website) aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden vermeld via de diverse kanalen (waaronder deze site).

Art 3. De publicatie-, wijzig- en verwijder rechten
Q&A behoudt zich het recht om, naar eigen goeddunken, inhoud die door Q&A in het kader van de ‘Foodservice Award’ Publieksprijs is verschaft te publiceren, wijzigen, weigeren of verwijderen. Q&A keurt het publiceren van informatie die eventueel niet wetmatig is bij de Europese wet niet goed. Q&A behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de informatie, de inhoud, het gebruik, het ontwerp, de verleende diensten of enig ander onderwerp van de ‘Foodservice Award’ Publieksprijs website, te wijzigen.

Art 4. Juistheid van informatie deelnemende consumentenCaban Jackets amp; Coats Overcoats Romantic
Je stemt toe geen valse of verkeerde informatie te geven, wanneer je deelneemt aan de ‘Foodservice Award’ Publieksprijs. Q&A behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, tijdelijk of permanent iedere deelnemende consument, om wat voor reden dan ook, uit te sluiten van deelname aan de verkiezing. Ook zonder de beperking of de schending van deze disclaimer, of niet overeenkomstig Europese wetten en richtlijnen.

Art 5. Toestemming tot het sturen van e-mail aan deelnemende consumenten
Met het achterlaten van het e-mailadres geeft de deelnemende consument Q&A toestemming om een e-mail ter verificatie toe te sturen en indien van toepassing te informeren over de prijswinnaars.
Coats Caban Romantic Jackets Overcoats amp;
Art 6. Toestemming verstrekken gegevens in het geval van een klacht
Als je een klacht hebt gemeld bij Q&A zal Q&A alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming, jouw mening, wens of klacht ten aanzien van de dienstverlening van Q&A en/of leveranciers c.q. partners van Q&A, jouw e-mailadres en/of contactgegevens verstrekken aan betrokken partijen. Altijd met als doel actie te ondernemen en daarover een terugkoppeling te doen. Zonder jouw expliciete toestemming verstrekt Q&A geen persoons- of contactgegevens aan derden of andere leden (zie ook het Privacy Statement).

Art 7. Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de ‘Foodservice Award’ waaronder doch niet beperkt tot de vaste inhoud, de vormgeving, de vragenlijsten, de technologie en de URL, liggen bij Q&A. Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging van intellectuele eigendommen van Q&A (anders dan de informatie die je zelf aan Q&A heeft toevertrouwd) is verboden zonder hiervoor vooraf de schriftelijke en expliciete toestemming te hebben ontvangen van Q&A. Bij het aanleveren van informatie aan Q&A verklaar je dat, bij het gebruik van deze informatie door Q&A, geen auteursrecht of copyright wordt overtreden berustend bij een derde partij. Je vrijwaart Q&A hiermee van alle directe en indirecte schade opgelopen door het schenden van auteursrechten of copyrights.

Art 8. Aansprakelijkheid voor schade door deelname aan de ‘Foodservice Award’ Publieksprijs
Q&A is niet verantwoordelijk voor schade die is geleden door deelname aan de ‘Foodservice Award’ Publieksprijs door foodservice bedrijven, consumenten en/of andere belanghebbenden. Tevens stellen deelnemers (foodservice bedrijven, consumenten en/of andere belanghebbenden) aan de ‘Foodservice Award’ Publieksprijs Q&A schade- en schuldeloos voor aanklachten, acties, verplichtingen, verlies, schade, kosten of uitgaven (direct of indirect, contractueel of bij besluit, of op andere wijze) opgelopen, verklaard of toegekend aan Q&A, voortgekomen uit deelname aan de ‘Foodservice Award’ Publieksprijs door welke organisatie en/of persoon dan ook.

Underwear Undershirts Moschino Moschino Underwear xqUw78Yx
Art 9. Rechts- en forumkeuze
Op deze disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing.
Georgia Bralette Bralette Bralette Passionata Passionata Georgia Passionata gnUq6w47
Overcoats Coats amp; Caban Romantic Jackets Bikinis Swimwear Amorissimo Amorissimo Swimwear Bikinis Amorissimo 0RqEw Sud Sud Jumpers Jumpers Plein Plein Sud Knitwear Knitwear Plein Jumpers Knitwear qAPBXRw