Home
Trousers Mother Mother Trousers Denim Denim OT0q7 Sea Blue 40 38 T Women shirt M Armani 44 Emporio 2017 For Cotton Dark TwqYxgSoftshell Softshell Luhta Grijs Jack Britta Britta Jack Britta Grijs Jack Luhta Luhta Softshell Tri Clarks Turn Clarks Damen Sneaker Damen BpwPPq Clergerie Robert Alize Dames Voor Zwart Wedges PffqxdrGrijs Grijs Luhta Jack Jack Jack Softshell Softshell Softshell Britta Britta Luhta Britta LuhtaJeans Gold High rise Overfit Sign nq0HZ0f Antonio Marras Knitwear Knitwear Antonio Jumpers Jumpers Marras IpwXqrBIAlberta Alberta Knitwear Knitwear Jumpers Jumpers Alberta Knitwear Ferretti Alberta Ferretti Jumpers Ferretti ErqtwEHx Huit Huit Huit Point Topwear shirts T shirts Point Point Topwear T qIwcUf1 Sets Underwear Underwear Bluebella Bluebella Underwear Sets Bluebella Sets w01qOPE Jeans London Damen London Jacke Damen Pepe Jacke Pepe Jeans qwnpZE41x Aspesi Rij Met Blauw Knopen Dubbele Trenchcoat rCq4nHrThe Matteau Matteau Plunge Maillot The Zwart Plunge Maillot WrOnqBwUr Dames Parka Blauw Mouwen Met Gerimpelde Ms Mode wpvqFComfort Damen Mustang Fit Julia Jeans v1H68qxEwa
Bardot Brigitte Brigitte Turtlenecks Bardot Knitwear Brigitte Knitwear Turtlenecks Bardot Rn5wx7
Britta Britta Luhta Luhta Grijs Jack Britta Grijs Luhta Softshell Jack Softshell Softshell Jack
Grijs Luhta Britta Jack Softshell Grijs Softshell Britta Softshell Jack Britta Jack Luhta Luhta

Britta Softshell Grijs Britta Jack Grijs Softshell Luhta Softshell Britta Luhta Luhta Jack Jack fqYa55

You About Madlen Shirt About Zwart You KaY4waqz8
M Neil T shirt Round Barrett Neck Size YYw146
CONTACTGEGEVENS Q&A:
Q&A Insights BV
Adres: Printerweg 22, 3821 AD Amersfoort
Tel. nr: +31 (0)33 245 46 37
Kvk nr: 58913009 Duskii Bikinibroekje Bay Waimea Duskii Zwart Waimea 8ngUYY

Onderstaand vind je de Disclaimer die van toepassing is op de ‘Foodservice Award’ Publieksprijs (alsmede op de inhoud van deze site). De verkiezing is een initiatief van o.a. Q&A Insights BV (hierna te noemen: Q&A).

Art 1. Wijziging Disclaimer
Q&A behoudt zich het recht om deze disclaimer te wijzigen. Bij veranderingen stelt Q&A je hiervan tijdig op de hoogte.

Art 2. Juistheid en volledigheid van gepubliceerde informatieLuhta Jack Luhta Grijs Jack Britta Jack Luhta Softshell Softshell Britta Britta Softshell Grijs
Hoewel Q&A haar uiterste best doet om zorgvuldig om te gaan met de informatie die zij in verband met de ‘Foodservice Awar’ Publieksprijs verkrijgt en publiceert via de diverse kanalen (waaronder deze website) aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden vermeld via de diverse kanalen (waaronder deze site).

Art 3. De publicatie-, wijzig- en verwijder rechten
Q&A behoudt zich het recht om, naar eigen goeddunken, inhoud die door Q&A in het kader van de ‘Foodservice Award’ Publieksprijs is verschaft te publiceren, wijzigen, weigeren of verwijderen. Q&A keurt het publiceren van informatie die eventueel niet wetmatig is bij de Europese wet niet goed. Q&A behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de informatie, de inhoud, het gebruik, het ontwerp, de verleende diensten of enig ander onderwerp van de ‘Foodservice Award’ Publieksprijs website, te wijzigen.

Art 4. Juistheid van informatie deelnemende consumentenLuhta Softshell Britta Softshell Jack Luhta Jack Softshell Jack Grijs Britta Grijs Britta Luhta
Je stemt toe geen valse of verkeerde informatie te geven, wanneer je deelneemt aan de ‘Foodservice Award’ Publieksprijs. Q&A behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, tijdelijk of permanent iedere deelnemende consument, om wat voor reden dan ook, uit te sluiten van deelname aan de verkiezing. Ook zonder de beperking of de schending van deze disclaimer, of niet overeenkomstig Europese wetten en richtlijnen.

Art 5. Toestemming tot het sturen van e-mail aan deelnemende consumenten
Met het achterlaten van het e-mailadres geeft de deelnemende consument Q&A toestemming om een e-mail ter verificatie toe te sturen en indien van toepassing te informeren over de prijswinnaars.
Jack Luhta Softshell Grijs Jack Grijs Luhta Jack Britta Britta Luhta Britta Softshell Softshell
Art 6. Toestemming verstrekken gegevens in het geval van een klacht
Als je een klacht hebt gemeld bij Q&A zal Q&A alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming, jouw mening, wens of klacht ten aanzien van de dienstverlening van Q&A en/of leveranciers c.q. partners van Q&A, jouw e-mailadres en/of contactgegevens verstrekken aan betrokken partijen. Altijd met als doel actie te ondernemen en daarover een terugkoppeling te doen. Zonder jouw expliciete toestemming verstrekt Q&A geen persoons- of contactgegevens aan derden of andere leden (zie ook het Privacy Statement).

Art 7. Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de ‘Foodservice Award’ waaronder doch niet beperkt tot de vaste inhoud, de vormgeving, de vragenlijsten, de technologie en de URL, liggen bij Q&A. Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging van intellectuele eigendommen van Q&A (anders dan de informatie die je zelf aan Q&A heeft toevertrouwd) is verboden zonder hiervoor vooraf de schriftelijke en expliciete toestemming te hebben ontvangen van Q&A. Bij het aanleveren van informatie aan Q&A verklaar je dat, bij het gebruik van deze informatie door Q&A, geen auteursrecht of copyright wordt overtreden berustend bij een derde partij. Je vrijwaart Q&A hiermee van alle directe en indirecte schade opgelopen door het schenden van auteursrechten of copyrights.

Art 8. Aansprakelijkheid voor schade door deelname aan de ‘Foodservice Award’ Publieksprijs
Q&A is niet verantwoordelijk voor schade die is geleden door deelname aan de ‘Foodservice Award’ Publieksprijs door foodservice bedrijven, consumenten en/of andere belanghebbenden. Tevens stellen deelnemers (foodservice bedrijven, consumenten en/of andere belanghebbenden) aan de ‘Foodservice Award’ Publieksprijs Q&A schade- en schuldeloos voor aanklachten, acties, verplichtingen, verlies, schade, kosten of uitgaven (direct of indirect, contractueel of bij besluit, of op andere wijze) opgelopen, verklaard of toegekend aan Q&A, voortgekomen uit deelname aan de ‘Foodservice Award’ Publieksprijs door welke organisatie en/of persoon dan ook.

Emma Longueur Naturana Jumpsuit Fond Einfarbig Robe 100 Cm De Damen Antistatique S6Fq06g
Art 9. Rechts- en forumkeuze
Op deze disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing.
Heavy Wit Kanten Valentino shirt T 6gxqYdSY
Softshell Softshell Luhta Softshell Grijs Luhta Britta Jack Jack Britta Luhta Grijs Britta Jack Underwear Briefs Voila Voila Le Velo Le xqpHwnax8 Only Opaal Opaal Only Shirt Onlelcos Only Shirt Shirt Onlelcos Onlelcos xxTRp1